Dịch vụ tư vấn

Video

Thống kê truy cập

804464
Đang online:
13
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
3402
9201
804464

Thực phẩm và đồ uống

MS 1500:2009. Thực phẩm và đồ uống halal

– Halal Food & Drinks

Một trong những mục tiêu chính của Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) là việc bảo vệ con người. Quy tắc “đa số các sản phẩm là được phép sử dụng” có rất nhiều đóng góp cho mục tiêu này. Quy tắc này cũng đã được đóng góp cho sự linh hoạt và áp dụng Luật Hồi giáo trong suốt nhiểu năm.

Việc  xây dựng hệ thống đảm bảo Halal cho sản phẩm thực thực phẩm và đồ uống halal nhằm hướng tới thương mại quốc tế và phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo. Để  để kiểm sóat và  đảm bảo rằng Sản phẩm không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của Kinh Qu’ran và Shari’ah Islamia. 

Quá trình đào tạo, xây dựng hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt của tiêu chuẩn MS 1500:2009 và hướng dẫn của tổ chức chứng nhận Halal tại Việt Nam.

MS 2300:2009 Hệ thống quản lý HAS-Các yêu cầu.

Tiêu chuẩn  này bao gồm một hướng dẫn và tiêu chuẩn yêu cầu chứng nhận. Trong đó có yêu cầu và quy định cho một tổ chức, doanh ngiệp phải thiết lập một hệ thống quản lý dựa trên các giá trị Hồi giáo.

Để nâng cao mức độ hiệu quả và đạt kết quả tốt. Tiêu chuẩn này đòi hỏi việc thực hành  một cách  thành thuần thục ở tất cả các cấp của tổ chức, doanh nghiệp đó, trên cơ cở  đó có thể dẫn đến sự cải thiện mức độ năng suất và chất lượng đầu ra cho sản phẩm Halal.

 Yếu tố tôn giáo được đưa vào thực tiễn quản lý chất lượng của tổ chức và được  nhấn mạnh về quản lý dựa trên giá trị của sản phẩm Halal.

HAS 23000:2012: Các yêu cầu về chứng nhận Halal.( Hệ thống đảm bảo Halal MUI)

Tiêu chuẩn này buộc tổ chức phải thực hiện các quá trình thông qua một thủ tục nhất định có liên quan đến cả sản xuất và để chứng minh rằng việc thực hiện hệ thống đảm bảo Halal đã đáp ứng được các  tiêu chí  và thủ tục của MUI.

 Sản phẩm sản xuất buộc phải khai báo cụ thể và đúng yêu cầu, minh bạch, tich hợp trong hệ thống quản lý. 

Tổ chức phải cam kết nội bộ phải nhận thức  và hiểu về thực phẩm  Halal, việc duy trì để quản lý nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, sản phẩm, nguồn nhân lực, và các thủ tục để duy trì đúng với tiêu chuẩn.

Lưu ý:

Đối với các công ty muốn đăng ký chứng nhận Halal LPPOM MUI, trong đó có ngành công nghiệp thực phẩm chế biến phải đáp ứng các yêu cầu chứng nhận Halal HAS 23000

GSO 2055-1:2009: Yêu chung về thực phẩm Halal

Tiêu chuẩn này nhằm hướng dẫn về thực phẩm và sản phẩm từ nông nghiệp khi xuất khẩu vào thi  trường UAE phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về sản xuất, đóng gói, dãn nhãn đảm bảo đúng với Tiêu chuẩn.

Quá trình đào tạo, xây dựng hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt của tiêu chuẩn Halal và hướng dẫn của tổ chức chứng nhận Halal tại Việt Nam. Để đảm bảo rằng Sản phẩm khi được chứng nhận không sử dụng các thành phần haram.

Thống kê footer

804464
Đang online:
13
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
3402
9201
804464

Please publish modules in offcanvas position.