Dịch vụ tư vấn

Video

Thống kê truy cập

804448
Đang online:
14
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
3386
9185
804448

Giới Thiệu

Thư Ngỏ!

VNH được thành lập với nhiệm vụ để thúc đẩy hơn nữa các chương trình về Halal, đào tạo nhận thức về các tiêu chuẩn, góp phần xây dựng thương hiệu, tăng cường phát triển thương mại và sản phẩm Halal cho doanh nghiệp Việt Nam.

Halal không chỉ đơn thuần là chứng nhận cho sản phẩm, dịch vụ nào đó- đó là một ngành công nghiệp toàn cầu. Là một phần trong các lĩnh vực thương mại trên toàn thế giới, phát triển sản phẩm Halal đã trở thành một phần đóng góp đáng kể, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Công ty Halal Quốc Gia Việt Nam hướng tới thúc đẩy phát triển chung cho ngành công nghiệp thực phẩm Halal tại Việt Nam. Tập trung vào phát triển, giới thiệu các tiêu chuẩn Halal, nhằm  nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm và dịch vụ Halal cho doanh nghiệp, VNH thúc đẩy sự tham gia và tạo điều kiện cho sự phát triển của các công ty Việt Nam để tham gia trong trong quá trình hội nhập vào thị trường Halal toàn cầu.

Mong muốn xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào sản xuất thực phẩm Halal, VNH muốn mang đến cho các ngành công nghiệp Halal tại Việt Nam hướng tới một mục tiêu chung. Bằng sự tăng trưởng, phát triển ổn đinh và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Halal toàn cầu.

Công ty Halal Quốc Gia Việt Nam thông qua kiến ​​thức và kinh nghiệm,  hướng tới một sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về thực phẩm Halal cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.  Đặt nền móng phát triển về  các tiêu chuẩn Halal để doanh nghiệp vững vàng trong quá trình hội nhập vào nền kinh tê thị trường toàn cầu.

Giám đốc công ty!

 

 

 

Thống kê footer

804448
Đang online:
14
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
3386
9185
804448

Please publish modules in offcanvas position.