Dịch vụ tư vấn

Video

Thống kê truy cập

822532
Đang online:
10
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
1659
11328
822532

Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng:( MS 1500:2008 và MS 2424:2012)

Một trong những mục tiêu chính của Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) là việc bảo vệ con người. Quy tắc “đa số các sản phẩm là được phép sử dụng” có rất nhiều đóng góp cho mục tiêu này. Quy tắc này cũng đã được đóng góp cho sự linh hoạt và áp dụng Luật Hồi giáo trong suốt nhiểu năm qua.

Các loại thực phẩm chức năng chủ yếu là sản xuất tại các quốc gia phi Hồi giáo. Vì vậy các vấn đề về thành phần nguyên liệu của sản phẩm, quy trình sản xuất, địa điểm sản xuất đặt ra những thách thức phức tạp trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn Halal một cách tự nguyện và tự giác.

Quá trình đào tạo, xây dựng hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt của tiêu chuẩn Halal và hướng dẫn của tổ chức chứng nhận Halal tại Việt Nam. Để đảm bảo rằng Sản phẩm khi được chứng nhận không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal.

Thống kê footer

822532
Đang online:
10
Tuần này:
Tháng này:
Tổng cộng:
1659
11328
822532

Please publish modules in offcanvas position.